பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்...  

Posted by Matangi Mawley


MS-Paint கிறுக்கல்...

This entry was posted on 14 January, 2011 at Friday, January 14, 2011 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

10 comments

High time you get a tablet (Apple iPad/Samsung Galaxy Tab/Notion Ink Adam/Motorola Xoom) as the answer to your previous mobile post as to what you want to buy. அழகா படம் வரையலாம்!

Nice to see you didn't write வாழ்த்துகள் as most people do. :) (Gee, I am a purist)

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

14 January 2011 at 11:37

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்
தித்திக்கும் பொங்கல் பொங்கட்டும்
எத்திசையும் இன்பம் பெருகட்டும்
எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள்
நல்வாழ்த்துக்கள் இந்நாளில்
நல்லதெல்லாம் நடக்கட்டும்

14 January 2011 at 13:06

தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் அன்பான பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

14 January 2011 at 14:28

நெஞ்சார்ந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ;-)

14 January 2011 at 15:22

thank u , wish u same

14 January 2011 at 18:42

பொங்கலோ பொங்கல்---inniya pongal nal valzthukal

14 January 2011 at 19:23

Iniya pongal nalvazhthukkal

14 January 2011 at 21:31

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

14 January 2011 at 23:37

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

15 January 2011 at 14:12

பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

15 January 2011 at 19:06

Post a comment